Intresseanmälan

Vill du komma i kontakt med oss för en offert på våra renhållningstjänster?

Klicka här

Avfallshantering

Green Cleaning tar hand om ert avfall

Alla verksamheter i samhället har ett stort och växande behov av en genomtänkt avfall och restproduktshantering. Behovet kan se olika ut och därför är det viktigt att man hittar sin modell så att det avfall man producerar tas om hand på ett professionellt sätt.

Some description

För oss på Green Cleaning är alltid målet att ta hand om våra kunders avfall på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi hjälper till med att analysera behovet och erbjuder alltid flexibla lösningar som anpassas om förutsättningarna skulle förändras.

Genom vårt koncept kan vi erbjuda helheten med både städ och avfallshantering vilket bidrar till en mängd olika synergieffekter. Kompletterar vi någon annan entreprenör försöker vi ändå hitta synergier med vårt tjänsteutbud och tillsammans hitta smidiga lösningar.

I verksamheter där det finns fler hyresgäster som exempelvis centrumanläggningar så kan vi fördela kostnaderna för avfallshanteringen. Detta innebär att vi kan fakturera hyresgästen direkt eftersom vi alltid har kontroll på de avfallsmängder vi hanterar. Vi hämtar upp avfallet direkt hos den enskilda hyresgästen som då får en enklare hantering och framför allt en mer ekonomisk fördelaktig avfallshantering.