Intresseanmälan

Är du intresserad av våra tjänster? Vill du komma i kontakt med oss för en offert på fastighetsservice, bemanning, städtjänster eller renhållning?

Klicka här

Crenovas miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Crenova skall bedriva sin verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter på miljöområdet.

Crenova skall verka för att utförd städning skall ge en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Crenovas mål är att ständigt utveckla verksamheter som positivt påverkar miljön gällande luft, vatten och avfallshantering samt att använda råvaror/produkter som minskar markföroreningar och sparar naturresurser.